Seths ek
Eken kallas Seths ek efter Seth Adelswärd (1813-1868), baroniets fjärde innehavare. Seth var Jan Carl Adelswärds (1776-1852) son och gift två gånger, först med Mathilda Stackelberg och sedan med Eva Broström.
Marcus Larssons udde
Marcus Larsson (1825-1864) föddes på Lilla Örsätter I Åtvidaberg. Larsson anses, trots sin korta levnadsbana som en av Sveriges främsta 1800-talskonstnärer. Han skildrade naturkrafterna på ett både romantiskt och dramatiskt sätt.
Teaterslätten
Teaterslätten, eller Teaterslänten är en influens av de ursprungliga engelska parkerna. På slätten har teater spelats vid olika tillfällen och i slänten satt publiken.
Nerslätten
Det största inhägnade betet i parken. Redan på 1920-talet fanns här får, som idag. Vänligen se till att hålla hunden kopplad vid passage.
Boktemplet
Redan i den park som föregick den nuvarande fanns ett boktempel, en cirkel med bokträd under vilken bänk och bord fanns för att kunna sitta ned och läsa eller dricka sitt medhavda kaffe.
Hjortkullen
Kullen var fram till början av 1910-talet hägnad och i hägnet hölls dovhjort. Hägnet revs sedan och dovhjortarna spred sig till Västerängen och är ursprunget till den stora stam som nu finns på baroniets marker.
Excedran
Excedran är en halvcirkelformad bänk placerad i slutet av ”the Grass Walk”, en rak gång framför Stora huset och Orangeriet. Den är formad i italiensk kalksten och transporterades till Adelsnäs under första världskriget.
Orangeriet
Redan då Johan Adelswärd (1718-1785) köpte gården fanns ett orangeri. Ett orangeri är ett uppvärmt växthus för övervintring av växter och träd och från början citrusträd som förvarades där under vintern. 1914 byggdes det gamla växthuset från 1860-talet om till ett orangeri. Mittkupolen behölls och flyglarna lades till. Framför Orangeriet finns en Sunken Garden ritad 1913 av Ester Claesson.
Fårhusen
Efter undersökning beslutades 2009 att riva husen då de var i för dåligt skicka för reparation. Byggnadsmaterialet användes för att uppföra en sjöbod på annat ställe på baroniet. Grundernas stensättning finns kvar på platsen.
Lugnet
Under våren och försommaren blommar tusentals påskliljor och andra blommor, bl a Kungsängsliljan i Lugnet. Theodor Adelswärd (1860-1929) skrev 1921: ”En trädgård kan man icke lära känna genom beskrivning, den bör ses, och till Adelsnäs äro alla trädgårdsintresserade välkomna.”
Östgötaleden
Östgötaleden är en 140 mil lång vandringsled med grenar ut till länets höjdpunkter. Många kilometer av leden går över baroniets marker och en del passerar genom parken.
Fiskartorpet
Fritidsbostad, uthyrd, privat område.
Valken
Valken är kanske den plats där flest funktioner funnits på gården. Elproduktion, smedja, sågverk, snickeri, timmerränna, förråd, magasin, verkstad. För 10 år sedan rustades huset för att kunna användas som bostad.
Baroniets smedja
Baroniets smedja består av tre rum: den gamla verkstaden för underhåll av röj- och motorsågar, smedjan med inredning från 1920-talet samt det före detta gårdssnickeriet. Idag är det omgjort till konferens- och festlokal som kan hyras ut till olika högtider såsom bröllopsmåltider, dop och andra högtidsdagar. För information om lokalerna, priser och tillgänglighet, ring: Birgitta Carlsson 070-681 02 73.
Isdösen
Isdösen användes för att förvara is till isskåpen som kylde mjölk och andra livsmedel fram till dess kylskåpet introducerades på 1920-talet. Isen till isdösen på Adelsnäs togs från Bysjön och lades in med sågspån som isolerade så att man hade is fram till augusti/september.
Biblioteksflygeln (gårdsmuseet)
Museet innehåller bilder på innehavarna, parken och de olika parkanläggningarnas ritningar och planer.
Ladugården
Byggdes 1887 av Theodor Adelswärd och var vid invigningen en av de modernaste ladugårdsanläggningarna i landet med bl a rälsutfordring. 1976 investerade Johan Adelswärd i en ny, större ladugård med plats för 200 mjölkkor som 2002 utökades med rekryteringsstallar. Idag är mjölkproduktionen nedlagd och istället föds ekologiska kvigor upp. I djurstallarna finns även fårhus.
Kärlekseken
Eken kallas så, för att det var här man träffade och än idag träffar sin käraste. Eken tillhör de äldsta träden i parken och kan vara över 300 år gammal. Anna Sparre (1906-1993), författare och dotter till Theodor Adelswärd, hade eken i tanken då hon gav en av sina många böcker titeln ”Eken vid skiljevägen” (1981ISBN 91-20-06525-6).
Templet
Templet anlades 1809 med målningar av Pehr Hörberg till minne av Eric Göran Adelswärds (1751-1819) hustru Eva Helena von Fersen efter vilken även Helena ö är benämnd, mellan parken och Åtvidabergs golfbana.
Tempelkärret
Kärret har ett rikt fågel- och djurliv. Både rådjur och dovhjort svalkar sig där varma sommardagar och efter fasanjakterna, som inte längre bedrivs på gården, finns spirean kvar som skydd för höns och kycklingar.
Inspektorsbostaden
Uthyrd permanentbostad, privat område.
Smedjegården
Uthyrd permanentbostad, privat område.
Gropstugan
Uthyrd permanentbostad, privat område.
Gamla Gropstugan
Uthyrd fritidsbostad, privat område.
Solkanontornet
Uppfördes 1853 av Seth Adelswärd efter fransk förlaga i Bois de Bolonge i Paris. Solkanonen, som idag anses vara världens enda fungerande och driftsatta, sköts av Solkanonklubben i Åtvidaberg. Klubben äger och driver även Musikbåten e/s Vågspelet, se www.solkanonklubben.se
Farmor Augustas udde
Udden är uppkallad efter Augusta Adelswärd, gift med Axel Adelswärd (1828-1900).
Brygga
För angöring av musikbåten, ej badplats, privat område.
Badhuset
Privat område
Kaffestuga
Adelsnäs Kaffestuga är säsongsöppen från maj till september. För närmare information se www.adelsnaskaffestuga.se
Kontoret
Baroniet Adelswärd AB:s kontor.