Skip to main content

Hållbarhet

Baroniet förvaltar och utvecklar för framtiden och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Företaget värnar om att bevara de unika miljöer som finns i och kring Adelsnäs och att både natur och kultur ska kunna upplevas av många. Adelsnäs och dess omgivningar är populära utflyktsmål i Åtvidaberg. Bolaget upplåter mark till ett flertal lokala föreningar i Åtvidaberg, bland annat Orienteringsklubben Eken, Åtvidabergs scoutkår, Åtvidabergs golfklubb, Åtvidabergs hundklubb med flera. Dessutom går en bit av Östgötaleden och motions- och elljusspåret i Åtvidaberg på Baroniets marker.

Verksamheten präglas av stor anpassningsförmåga till rådande förhållanden och flera omställningar i produktionen har gjorts under de senaste hundra åren. Genomgående är att hänsyn alltid har tagits till naturen som omger verksamheten. Bland annat finns projekt för att bevara eklandskapet och våtmarkerna som utgör biotop för många sjöfåglar.

Baroniet förvaltar och utvecklar för framtiden

Skogsbruket är certifierat enligt

FSC® och PEFC™ (FSC License Code; FSC-CO14930) och lantbruket enligt KRAV.