Skip to main content

Om Baroniet

baroniet1-sBaroniet Adelswärd AB är ett modernt skogsförvaltningsföretag som äger och förvaltar skogs- och lantbruksfastigheter i Åtvidabergs och Kindas kommuner. Egendomen är en av Sveriges största privata och omfattar cirka 22 000 hektar. Företaget bedriver aktivt skogsbruk, lantbruk samt jakt- och fiskeförvaltning.

Baroniet omsätter cirka 60 MSEK årligen. Företaget har åtta anställda och sysselsätter ytterligare 20 personer genom upphandling av entreprenadtjänster inom främst skogsförvaltning. Skog och lantbruk står tillsammans för 80 procent av omsättningen.

Familjeföretagets historia

Grunden till familjeföretaget lades redan år 1782 då disponent Johan Adelswärd köpte ut delägarna i Kopparverket. Under flera årtionden hade bolaget då framgångsrikt bedrivit kopparproduktion i Åtvidaberg och köpt stora skogsarealer. 1783 stadsfäste kung Gustaf III det Adelwärdska baroniet som sedan dess varit och är Sveriges enda baroni. Johan Adelswärd omvandlade egendomen till fideikommiss vilket innebar att den kunde ärvas odelad från far till äldste son. I och med det beslutet består Baroniet Adelswärd AB:s stora markinnehav på 22 000 hektar.

baroniet2

1964 avskaffades fidekommiss i Sverige. För att undvika att egendomen styckades upp vid arvsskiften bildades familjeföretaget Baroniet Adelswärd AB 1972. Senaste arvskiftet ägde rum 2005 då Gustaf Adelswärd tog över Baroniet Adelswärd AB. Han är idag verksam som styrelseordförande i familjeföretaget.

”Vårt företags styrka är tio generationers historia”
Gustaf Adelswärd, styrelseordförande Baroniet Adelswärd

Film om familjen Adelswärds historia

video-banner