Skip to main content

Tio generationers historia

I mitten av 1700-talet bestämde sig en grupp affärs- och handelsmän i Norrköping för att återuppta kopparproduktionen i den östgötska bergslagen utanför Åtvidaberg. En av dessa affärsmän var krigsrådet Johan Adelswärd som blev disponent i det bolag som köpte Kopparverket i Åtvidaberg. Företaget var framgångsrikt och köpte succesivt skogsfastigheter för att kunna bedriva kopparproduktionen. Redan 1771 köpte företaget egendomen Näs, en halvö i Bysjön utanför Åtvidaberg, där Johan Adelswärd och hans familj bosatte sig och där familjens huvudbostad ännu finns.

1782 bestämde sig Johan Adelswärd för att köpa ut sina delägare. Det blev starten för familjeföretaget Adelswärd. Året efter, 1783 stadsfästes det Adelswärdska baroniet av Gustaf III och blev därmed Sveriges enda baroni. Under sju generationer, fram till 1903, bedrev sedan släkten Adelswärd kopparproduktion i gruvområdena Mormorsgruvan och Bersbo. Under dessa 120 år utgjorde Åtvidabergsproduktionen en fjärdedel av den totala kopparproduktionen i Sverige. Den ledde också till ett välmående brukssamhälle i Åtvidaberg i ett i övrigt fattigt Sverige under denna period. Jan Carl Adelswärd, som tog över år 1810, utvecklade Kopparverket och under hans tid nådde företaget sin höjdpunkt och han själv räknades som en av Sveriges rikaste personer.

Kopparproduktionen minskade med 80 procent i slutet av 1800-talet och ordet konkurs fanns i medvetandet hos familjen Adelswärd. När bergsingenjör Theodor Adelswärd tog över egendomen år 1900 insåg han att företaget behövde diversifiera sina verksamheter. Han startade Forsströms Kraftaktiebolag som var tänkt att ge nytt liv i gruvorna och som även i slutändan bidrog till att ge elektricitet åt hela Åtvidaberg och dess industri. I takt med att kopparframställningen avtog omvandlades företaget till ett, för sin tid, modernt skogs- och lantbruk. Theodor Adelswärd startade också Åtvidabergs snickerifabrik som bland annat tillverkade tidsenliga kontorsmöbler och som idag är starkt efterfrågade på auktionshus.

År 1903 ödelades en stor del av Åtvidabergs industriområde av en brand och kopparepoken var över.

När Eric Adelswärd övertog egendomen år 1929 fortsatte han att utveckla skogsbruket och valde att koncentrera Baroniets småsågar till Viresjö och företaget Åtvidabergs Trävaruaktiebolag, senare namnändrat till BARO Wood AB. Erics största intresse var dock golfen och på 1950-talet lät han anlägga en golfbana och bilda Åtvidabergs Golfklubb som invigdes 1957 med prins Bertil som hedersgäst.

Baroniet Adelswärd hade fram till 1960-talet fungerat som en fideikommiss vilket hade hållit samman egendomen då den odelad gått i arv från far till äldste son. År 1964 avskaffades fideikommiss i Sverige och Baroniet omvandlades till fideikommissaktiebolag, Baroniet Adelswärd AB. Johan Adelwärd blev vd i mitten av 1970-talet och utvecklade inte bara Forsströms Kraftaktiebolag utan även Åtvidabergs Trävaruaktiebolag från att ha sågat huvuddelen av råvaran från de egna skogarna till över 90 procent av råvaran från andra markägare.

År 2005 skedde det senaste arvsskiftet då Gustaf Adelswärd tog över efter sin far Johan. Under Gustafs ledning har företaget i allt högre grad återgått till sin kärnverksamhet, det vill säga förvaltning av skog- och jordbruksmark samt de vattendrag och sjöar som finns på egendomen.

 

”Vår vision är att hålla egendomen intakt och föra den vidare till nästa generation”
Gustaf Adelswärd, styrelseordförande Baroniet Adelswärd

Brukskultur i Åtvidaberg

Åtvidaberg blev ett ledande brukssamhälle i och med koppargruvans expansion under 1700-talet, lett av bland andra Johan Adelswärd. Industritraditionen har sedan dess förvaltats väl och så småningom kom Facit och storhetstiden under 1970-talet.

Läs mer om Åtvidabergs fascinerande historia på brukskultur.atvidaberg.se

Film om familjen Adelswärds historia

video-banner